Plaxis Monopile Designer

Oprogramowanie

PLAXIS Monopile Designer

PLAXIS Monopile Designer jest oprogramowaniem wykorzystującym analizę metodą elementów skończonych do projektowania fundamentów jednopalowych. Daje on możliwość w codziennej praktyce inżynierskiej wdrożenia wyników projektu PISA Joint Industry Research Project. PLAXIS Monopile Designer pozwala na zmniejszenie ilości stali potrzebnej na każdy pojedynczy pal, w związku z czym obniża ogólne koszty budowy farmy wiatrowej. PLAXIS Monopile Designer może być używany jako narzędzie samodzielne lub w połączeniu z PLAXIS 3D.
Odtwórz wideo
Plaxis Monopile Designer

Zalety oprogramowania PLAXIS Monopile Designer

Obniżenie kosztów
Oprogramowanie daje możliwość zoptymalizowania projektów związanych z budową fundamentów jednopalowych a co za tym idzie pozwala obniżyć całkowite koszty stali, produkcji, transportu i instalacji. Dzięki projektowaniu w PLAXIS Monopile Designer można zmniejszyć długość wbudowanych pali nawet o 35%.
Lepsza dokładność
Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie najbardziej zaawansowanej i innowacyjnej metody projektowania monopali — Pile Soil Analysis (PISA). Metoda PISA jest zgodna z najlepszą praktyką branżową w zakresie opracowywania morskich farm wiatrowych nowych generacji.
Prostsze procesy pracy
PLAXIS Monopile Designer wraz z PLAXIS 3D pozwalana na łatwą automatyzację procesu generowania i obliczania modeli 3D. Wyprowadzaj, normalizuj i parametryzuj krzywe reakcji gruntu, aby skalibrować model 1D.
Analiza gruntu warstwowego

Możliwość połączenia wielu zestawów krzywych reakcji gruntu, opartych na regułach lub skalibrowanych numerycznie z jednorodnych profili gruntowych celem przeprowadzenia analizy 1D monopali w gruncie uwarstwionym zgodnie z wynikami Fazy 2 metodologii PISA.

Weryfikacja projektów
Rozwiązanie oferuje automatyzację generowania i obliczania modelu PLAXIS 3D FEM w celu weryfikacji ostatecznej geometrii monopala i walidacji podejścia projektowego 1D. Pozwala na generowanie modeli weryfikacji projektu dla przekrojów jednorodnych i warstwowych.

Dlaczego PLAXIS Monopile Designer?

Zaawansowane i innowacyjne rozwiązania

PLAXIS Monopile Designer - Podgląd