Specyfikacja oprogramowania Plaxis 2D

Witaj w świecie Plaxis 2D – potężnego narzędzia inżynieryjnego, które rewolucjonizuje sposób projektowania i analizy geotechnicznej. Plaxis 2D to zaawansowane oprogramowanie do analizy numerycznej, specjalnie zaprojektowane dla inżynierów geotechnicznych, geologów i projektantów, którzy szukają kompleksowego rozwiązania dla swoich projektów w dziedzinie budownictwa i infrastruktury.

Co zawiera oprogramowanie Plaxis 2D

Dołącz do grona profesjonalistów, którzy polegają na Plaxis 2D, i odkryj potencjał nowych możliwości w projektowaniu i analizie geotechnicznej. Oprogramowanie to nie tylko podniesie jakość Twoich projektów, ale także przyspieszy procesy projektowe, pozwalając Ci skupić się na najważniejszych aspektach Twojej pracy.
Właściwości projektu i modelu
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Wybór jednostek imperialnych i SI dla długości, siły itp.
Wybór między modelami płaskiego stanu odkształcenia i osiowo-symetrycznymi
Wybór między typami elementów skończonych 6-węzłowych i 15-węzłowych
Karta „stałe” we właściwościach projektu
Tworzenie geometrii
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Tworzenie narzędzi do otworów wiertniczych
Narzędzia wyboru, przenoszenia i tablicowania
Narzędzia tworzenia wielokąta gruntu
Modelowanie obciążeń liniowych i punktowych
Modelowanie przemieszczeń punktowych i liniowych
Tworzenie osadzonych belek, płyt, geosiatkek, kotew i nieciągłości
Tworzenie narzędzia do skracania linii
Tworzenie narzędzi do warunków brzegowych dla studni, drenażu liniowego, odpływu powierzchniowego i powierzchniowego przepływu wód gruntowych
Tworzenie warunków brzegowych przepływu termicznego
Tworzenie dodatkowej masy
Projektowanie tuneli
Zbrojenie tunelu (kotwy skalne) – Tunnel Designer
Modele materiałower (konstytutywne) gruntu
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Liniowy
Mohr-Coulomb
Hardening Soil
Hardening Soil Small Strain Stiffness
Model cam-clay
Model Jointed Rock
NGI-ADP
Hoek-Brown, z przewodnikiem po parametrach
Soft soil
Soft Soil creep
Sekiguchi Ohta (lepki)
Sekiguchi Ohta (nielepki)
UDCAM-S i narzędzie do akumulacji sejsmicznej
Beton
Modele gruntu zdefiniowane przez użytkownika
UBC2D-PLM (upłynnienie)
Modele drenażu dla gruntu
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Drained (z przepływem)
Undrained A
Undrained B
Undrained C
Nieporowaty
Rodzaje materiałów elementów konstrukcyjnych
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Elastyczne, elastoplastyczne i elastoplastyczne (M-Kappa) płyty
Elastyczne, elastoplastyczne, elastoplastyczne (N-Epsilon) i lepkosprężyste geosiatki
Elastyczne, elastoplastyczne i elastoplastyczne (M-Kappa) rzędy belek
Elastyczne, elastyczne i elastoplastyczne o wytrzymałości resztkowej kotwy utwierdzone oraz typu węzeł do węzeł
Dynamika i przepływ wód podziemnych
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Właściwości wód podziemnych, w tym systemy klasyfikacji gruntu (Hypres, USDA itp.) oraz predefiniowane zestawy danych dla (przybliżonych) modeli Van Genuchtena dla materiałów gruntowych
Właściwości termiczne gruntu i elementów konstrukcyjnych (z wyłączeniem osadzonego rzędu belek)
Tłumienie Rayleigha dla gruntu i elementów konstrukcyjnych
Obliczenia początkowe
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Procedura K0
Obciążenie grawitacyjne
Naprężenie polowe
Tylko przepływ wód gruntowych
Typy obliczeń deformacji
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Analiza deformacji w zakresie plastycznym
Analiza stateczności
Analiza konsolidacji
Analiza dynamiczna
Analiza dynamiczna wraz z konsolidacją
W pełni sprzężone odkształcenie przepływu (Fully Coupled)
Typy obliczeń ciśnienia porowego
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Poziom freatyczny
Użycie ciśnienia porowego z poprzedniego etapu
Przepływ ustalony wód gruntowych (steady state)
Przepływ nieustalony (transient) wód gruntowych
Typy obliczeń termicznych
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Ignorowanie temperatury
Gradient
Przepływ termiczny w stanie ustalonym
Użycie temperatur z poprzedniej fazy
Przejściowy przepływ ciepła
Różne funkcje i narzędzia
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Przestrzenna zmienność prekonsolidacji
Metoda Convergence-Confinement dla tunelowania
Tworzenie naprężeń pola
Budowa etapowa i automatyczna regeneracja etapów budowy
Obliczenia wielordzeniowe i równoległe
Podejścia projektowe
Analiza pseudostatyczna
Generowanie stratygrafii z importowanych dzienników CPT
Narzędzie do optymalizacji SoilTest i parametrów
Analiza wrażliwości i zmienność parametrów
Konwerter projektów PLAXIS 2D Classic na PLAXIS 2D CONNECT Edition
PLAXIS 2D model importu
Konwerter PLAXIS 2D na 2D
Menedżer obliczeń
Import i eksport CAD
Wejście wiersza poleceń (Input, Output & SoilTest)
Autouzupełnianie wiersza poleceń (wejście, wyjście i∙ Autouzupełnianie wiersza poleceń (wejście, wyjście i SoilTest)
Uruchamiacz poleceń (wejście, wyjście i SoilTest)
Biblioteka makr i działające makra (Input, Output & SoilTest)
Zdalne skrypty dla Input, Output i SoilTest
Odniesienie do skryptów
Narzędzie do analizy reakcji witryny 1D
Integracja Projectwise, ładowanie i zapisywanie na serwerze ProjectWise
Bentley Cloud Services: portal osobisty i projektowy, stowarzyszenie projektowe
Funkcje zależne od czasu
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Zależne od czasu elementy przepływu wód gruntowych dla poziomów wody, warunków brzegowych przepływu wód gruntowych
Definicja funkcji przepływu wód podziemnych w celu określenia zależnych od czasu zmian poziomów
Zależne od czasu komponenty termiczne dla warunków brzegowych przepływu ciepła i warstw gruntowych
Definicja funkcji przepływu ciepła w celu określenia zależnych od czasu zmian temperatury lub strumienia ciepła itp.
Dynamiczne składowe w kierunku x i y dla obciążeń punktowych i liniowych lub zadanych przemieszczeń
Definicja dynamicznych mnożników do tworzenia sygnałów wibracji i trzęsienia ziemi
Narzędzia do skalowania, wykresy intensywności Fouriera, widma odpowiedzi oraz modyfikacje dla wejściowych sygnałów trzęsień ziemi
Dynamiczne warunki brzegowe
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D Advanced
PLAXIS 2D Ultimate
Dostępne bez SELECT
Lepki (Viscous)
Powiązane stopnie swobody