Skip to content

Oprogramowanie Plaxis 2D

PLAXIS 2D umożliwia tworzenie modeli geotechnicznych, uwzględniając różne typy gruntów, właściwości materiałów, geometrię konstrukcji, warunki brzegowe i obciążenia. Na podstawie zebranych informacji, program przeprowadza analizę numeryczną, korzystając z metody elementów skończonych (MES), aby obliczyć naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia oraz inne parametry związane z zachowaniem gruntu i konstrukcji. 

Plaxis 2D

Czym jest program PLAXIS 2D?

Czym jest oprogramowanie PLAXIS?

PLAXIS 2D umożliwia tworzenie modeli geotechnicznych, uwzględniając różne typy gruntów, właściwości materiałów, geometrię konstrukcji, warunki brzegowe i obciążenia. Na podstawie zebranych informacji, program przeprowadza analizę numeryczną, korzystając z metody elementów skończonych (MES), aby obliczyć naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia oraz inne parametry związane z zachowaniem gruntu i konstrukcji.1280_cPa4hpWmtmw81sAN-1

Poznaj najważniejsze funkcjonalności oprogramowania PLAXIS 2D

Prosty i wydajny sposób tworzenia modeli elementów skończonych

Intuicyjny interfejs PLAXIS 2D płynnie prowadzi użytkownika przez kilka trybów tworzenia modeli, zgodnie z logiką prac geotechnicznych.

 • Twórz modele elementów skończonych, wykorzystując zaawansowaną aplikację do rysowania geotechnicznego typu CAD;
 • Dodawaj lokalizacje odwiertów w trybie Grunt, aby szybko tworzyć profile gruntów i przekroje geologiczne;
 • Wykorzystaj tryb Konstrukcje, dodając różne elementy konstrukcyjne (płyty, pale, ściany oporowe itp.) i definiuj wartości obciążeń czy przemieszczeń;
 • Skorzystaj z narzędzi do tworzenia modeli tuneli. Twórz przekroje, definiuj zbrojenie, ukierunkowanie tunelu i rodzaje obciążenia;
 • Automatycznie generuj siatkę elementów skończonych, dostosowując jej gęstość i rozkład w zależności od potrzeb.

Możliwe jest również importowanie geometrii z plików CAD lub pełna automatyzacja generowania modelu przy użyciu skryptów opartych na języku programowania Python.

Realistyczna
ocena naprężenia
i przemieszczeń

Dzięki funkcjom PLAXIS 2D uzyskasz realistyczną ocenę naprężeń i przemieszczeń w modelach geotechnicznych. Pozwala to na lepsze zrozumienie zachowania się gruntu czy konstrukcji, a tym samym na podejmowanie mądrych decyzji projektowych i zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji.

 • Przeprowadzaj analizy geotechniczne (m.in. analizę plastyczną, bezpieczeństwa, konsolidacji, dynamiczną, deformacji czy przepływu);
 • Wybieraj spośród różnych modeli konstytutywnych, umożliwiających dokładną symulację zachowania większości rodzajów gruntu i skał;
 • Korzystaj ze sprawdzonych i solidnych procedur obliczeniowych, zapewniających konwergencję obliczeń i dokładne wyniki dla różnych modeli geotechnicznych.

Wydajny i wszechstronny postprocesor

Program Output w PLAXIS 2D oferuje wydajny i wszechstronny postprocesor, który umożliwia analizę wyników czy obliczeń w sposób dogłębny i zrozumiały.

 • Korzystaj z zaawansowanej wizualizacji wyników, na wykresach konturowych, wektorowych czy izopowierzchniowych;
 • Przeprowadzaj jeszcze bardziej zaawansowane analizy, dzięki prostemu eksportowi danych do innych programów;
 • Porównuj różne scenariusze obliczeniowe dzięki możliwości tworzenia wykresów na dowolnym etapie obliczeń.

PLAXIS 2D umożliwia korzystanie z wyników wyjściowych za pomocą skryptów w języku Python. W ten sposób możesz importować wyniki z innych aplikacji lub automatyzować procesy modelowania w oprogramowaniu PLAXIS.

Dlaczego PLAXIS 2D?

Szeroka gama zaawansowanych funkcji zebranych w jednym, zintegrowanym pakiecie oprogramowania PLAXIS 2D sprawia, że te jest niezawodną odpowiedzią na różnorodne wyzwania, jakie napotkasz w projektach geoinżynieryjnych.190114-22-WebBNR-Google-Responsive-Rail-1200x1200-Rail-Tunnel Zainteresuj się jego możliwościami, jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie:

 • Projektowania fundamentów: oprogramowanie pozwala na ocenę nośności fundamentów, analizę deformacji i naprężeń w gruncie oraz projektowanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych.
 • Analizy wykopów: PLAXIS 2D umożliwia ocenę wpływu wykopów na stabilność sąsiednich konstrukcji, analizę osiadania i zmian naprężeń w gruncie oraz projektowanie odpowiednich rozwiązań wzmacniających.
 • Projektowania dróg i infrastruktury: program może być stosowany do projektowania dróg, mostów, tuneli i innych infrastrukturalnych konstrukcji.
 • Analizy stateczności zboczy: oprogramowanie umożliwia ocenę stabilności zboczy, analizę odkształceń i naprężeń oraz projektowanie rozwiązań wzmacniających.
 • Projektowania systemów zabezpieczających: PLAXIS 2D może być wykorzystywany do projektowania kotew gruntowych, palisad, ekranów czy innych tego typu rozwiązań.
 • Analizy wpływu zmian poziomu wód gruntowych: program umożliwia modelowanie różnych scenariuszy zmian poziomu wód gruntowych i pomaga ocenić ich wpływ na stateczność, osiadanie, naprężenia i odkształcenia w gruncie.

Poznaj Plaxis 2D