Oprogramowanie

Plaxis 2D

PLAXIS 2D umożliwia tworzenie modeli geotechnicznych, uwzględniając różne typy gruntów, właściwości materiałów, geometrię konstrukcji, warunki brzegowe i obciążenia. Na podstawie zebranych informacji, program przeprowadza analizę numeryczną, korzystając z metody elementów skończonych (MES), aby obliczyć naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia oraz inne parametry związane z zachowaniem gruntu i konstrukcji.

Plaxis Monopile Designer

Czym jest program PLAXIS 2D?

Czym jest oprogramowanie PLAXIS?

PLAXIS 2D umożliwia tworzenie modeli geotechnicznych, uwzględniając różne typy gruntów, właściwości materiałów, geometrię konstrukcji, warunki brzegowe i obciążenia. Na podstawie zebranych informacji, program przeprowadza analizę numeryczną, korzystając z metody elementów skończonych (MES), aby obliczyć naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia oraz inne parametry związane z zachowaniem gruntu i konstrukcji.

Poznaj najważniejsze funkcjonalności oprogramowania PLAXIS 2D

Prosty i wydajny sposób tworzenia modeli elementów skończonych
Intuicyjny interfejs PLAXIS 2D płynnie prowadzi użytkownika przez kilka trybów tworzenia modeli, zgodnie z logiką prac geotechnicznych.
Możliwe jest również importowanie geometrii z plików CAD lub pełna automatyzacja generowania modelu przy użyciu skryptów opartych na języku programowania Python.
Wydajny i wszechstronny postprocesor
Program Output w PLAXIS 2D oferuje wydajny i wszechstronny postprocesor, który umożliwia analizę wyników czy obliczeń w sposób dogłębny i zrozumiały.
PLAXIS 2D umożliwia korzystanie z wyników wyjściowych za pomocą skryptów w języku Python. W ten sposób możesz importować wyniki z innych aplikacji lub automatyzować procesy modelowania w oprogramowaniu PLAXIS.
Realistyczna ocena naprężenia i przemieszczeń
Dzięki funkcjom PLAXIS 2D uzyskasz realistyczną ocenę naprężeń i przemieszczeń w modelach geotechnicznych. Pozwala to na lepsze zrozumienie zachowania się gruntu czy konstrukcji, a tym samym na podejmowanie mądrych decyzji projektowych i zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji.

Dlaczego PLAXIS 2D?

Szeroka gama zaawansowanych funkcji zebranych w jednym, zintegrowanym pakiecie oprogramowania PLAXIS 2D sprawia, że te jest niezawodną odpowiedzią na różnorodne wyzwania, jakie napotkasz w projektach geoinżynieryjnych. Zainteresuj się jego możliwościami, jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie: