Slajd 1
Oprogramowanie do projektowania geotechnicznego Bentley
Precyzja, automatyzacja i minimalizacja ryzyka w projektach geo-inżynieryjnych. Poznaj pakiet oprogramowania PLAXIS od Bentley — intuicyjnych narzędzi do analizy i tworzenia modeli geotechnicznych 2D oraz 3D.

Oprogramowanie geotechniczne PLAXIS

Czym jest oprogramowanie PLAXIS?

PLAXIS to zaawansowane rozwiązania geotechniczne, służące do modelowania i analizy zachowania się gruntu oraz konstrukcji geotechnicznych. Tworzone i rozwijane przez firmę Bentley Systems, specjalizującą się w oprogramowaniu dla branży inżynieryjnej. 

Oprogramowanie oferuje zaawansowane funkcje modelowania numerycznego, umożliwiając tworzenie dokładnych modeli geotechnicznych. Dzięki wykorzystaniu metody elementów skończonych pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w gruncie, identyfikację potencjalnych problemów oraz projektowanie stabilnych i w pełni bezpiecznych rozwiązań.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem Bentley Systems

39 lat wiodącej innowacji w infrastrukturze. Jeśli chcesz pewnie zrealizować projekt, możesz polegać na firmie Bentley.

Mocne strony

Przesyłanie danych:

Wizualizacja i dokumentacja:

Import/Eksport danych:

Analiza i udoskonalanie:

Automatyzacja:

Funkcjonalność:

Rozwiązania geotechniczne do różnego typu projektów

Analiza stateczności

Analiza stateczności skarp i projektowanie ścian oporowych. Modelowanie skarp z uwzględnieniem różnych warunków geotechnicznych i obciążeń.

Analiza obciążeń sejsmicznych

Analiza wpływu obciążeń sejsmicznych na projektowane konstrukcje. Modelowanie ruchów masowych.

Analiza wykopów i tuneli

Analiza konstrukcji podziemnych. Modelowanie etapów wykopów. Ocena stabilności, oddziaływania na grunty i wpływu prac na otoczenie.

Projektowanie konstrukcji oporowych

Możliwość kompleksowego projektowania ścian oporowych (masywnych, wspornikowych, kątowych). Analiza stateczności i naprężenia.

Projektowanie fundamentów

Projektowanie fundamentów bezpośrednich, palowych i innych. Analiza wpływu obciążeń na grunty, rozkładu naprężeń, odkształceń czy stateczności.

Projektowanie systemów drenażowych

Projektowanie i analiza systemów drenażowych w celu kontrolowania wód gruntowych. Analiza przepływu wody i wpływu na stateczność konstrukcji.

Wciąż masz wątpliwości, czy rozwiązania PLAXIS sprawdzą się także w Twojej codziennej pracy?

Nie wahaj się, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Oprogramowanie geotechniczne PLAXIS. Wsparcie dla Twojego projektu.

Efektywnie zarządzaj projektem, zadbaj o komunikację w zespole i przyspiesz tworzenie dokumentacji technicznej.

Analiza i optymalizacja

Automatyzacja zadań

Intuicyjność rozwiązania

Zarządzanie danymi

Wizualizacja i raportowanie

Eksport i import danych